outros teares

Mostrar Mais

©2020.arte viva teares manuais.

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon
lista de preços

ref.49 alto liço30..176,00 ref.50 alto liço50. 220,00 ref.51 padron.....1953,00 ref.52 miçanga......77,00 ref.53 serr.160...1298,00 ref.54 serr200...1518,00 ref.55 tear infantil..40,00 ref.56 catarin80.4250,00 ref57catarin100.4782,00 ref58 catari120. 5330,00 ref59 prego20x35 39,00 ref60 prego30x50 50,00 ref61 prego10x10 28,00 ref62 prego20x20 33,00 ref63 prego30x30 44,00 ref64 passador30 22,00